Archiwa tagu: potrzebne zwroty

Straightforward Elementary Unit Test 3

Vocabulary A Complete 1–4 with adjectives. A: Is your house big? B: No, it’s (1) ____________ A: Is it quiet there? B: No, it’s very (2) ____________ A: Is your house new? B: No, it’s (3) ____________ A: Is your … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Skomentuj

Słówka przydatne podczas pobytu w Hotelu

SKARGI W HOTELU Nie działa klimatyzacja w moim pokoju – the air-conditioning in my room is outof order. Prysznic jest zepsuty – the shower is broken Nie posprzątano łazienki – the bathroom hasn’t been cleaned. Adapter – adapter apartament – … Czytaj dalej

Opublikowano słówka potrzebne za granicą | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , , , | Skomentuj

PRZEPROSINY – APOLOGY

Przepraszam – sorry och, przepraszam – oh, i’m sorry. Odpowiadamy: Nic nie szkodzi. – That’s quite all right Bardzo przepraszam – i’m very sorry. Naprawdę nic się nie stało – it really doesn’t matter at all. Strasznie przepraszam – i’m … Czytaj dalej

Opublikowano słówka potrzebne za granicą | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , , , | Skomentuj

Angielski – przymiotniki cz. 2

Przymiotniki mogą występować w zdaniu również po czasowniku to be oraz czasownikach look, taste, smell, feel, sound, po których w języku polskim występują przysłówki: She is very nice – ona jest bardzo miła She looks awful – ona wygląda okropnie … Czytaj dalej

Opublikowano słówka potrzebne za granicą | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , , , | Skomentuj

ANGIELSKI – PRZYMIOTNIKI

ANGIELSKI – PRZYMIOTNIKI Przymiotniki są częściami mowy, które opisują i modyfikują osobę lub rzecz. Nie odmieniają się przez przypadki, liczby ani rodzaje. a little dog [mały pies] two little dogs [dwa małe psy] Przymiotniki występują zwykle przed rzeczownikiem, który określają. … Czytaj dalej

Opublikowano słówka potrzebne za granicą | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , , , | Skomentuj

Omawiamy must/ have to , mustn’t/ needn’t

Czasowniki must i have to oznaczają przymus lub konieczność wykonania jakiejś czynności. Must używane jest wyłącznie w czasie Presen Simple, i nie ma formy bezokolicznika ani formy -ing. Jeżeli istnieje konieczność użycia tych form lub czasu innego niż czas Present Simple, należy użyć czasownika have … Czytaj dalej

Opublikowano słówka potrzebne za granicą | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , | Skomentuj

Przysłówki w języku angielskim

PRZYSŁÓWKI PRZYSŁÓWKI CZASU odpowiadajana pytanie when? (kiedy?) np. yesterday (wczoraj), today (dzisiaj), now (teraz), then (potem) PRZYSŁÓWKI CZĘSTOTLIWOŚCI odpowiadają na pytanie howoften? (jak często) np. always (zawsze) usually (zazwyczaj), often (często), regularly (regularnie), sometimes (czasami), rarely (rzadko), hardlyever (prawie nigdy), … Czytaj dalej

Opublikowano słówka potrzebne za granicą | Otagowano , , , , , , , , , , , | Skomentuj

Przyimek IN w języku angielskim

Przyimka IN używa się w odniesieniu do: – kontynentów in Australia, Europe, the Antarctic – krajów in Poland, in Russia, in Germany – gór in the Alps, in the Andes – pustyń in the Sahara Desert, in the Gobi Desert … Czytaj dalej

Opublikowano słówka potrzebne za granicą | Otagowano , , , , , , , , , , , | Skomentuj

Czas Present Continuous

Czas Present Continuous opisuje: -czynności trwające w danej chwili I amwatching TV at the moment (Oglądam telewizję w tej chwili) -sytuację tymczasową, która niekoniecznie odbywa się w chwili, kiedy o niej mówimy Tom isstudying for hisdriving test thisweek (Tom uczy … Czytaj dalej

Opublikowano słówka potrzebne za granicą | Otagowano , , , , , , , , , , , , | Skomentuj

Wyrażanie życzeń

Wyrażanie życzeń W języku angielskim życzenia wyraża się za pomocą czasownika wish lub wyrażenia ifonly, których znaczenie jest podobne. Aby wyrazić życzenie dotyczące teraźniejszości, po wish lub ifonly należy użyć czasu przeszłego: Past Simple lub Past Continuous. Podobnie jak w … Czytaj dalej

Opublikowano słówka potrzebne za granicą | Otagowano , , , , , , , , , , , | Skomentuj